อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี