HOME  :  3

 
 

ป่ารักษ์น้ำ

 
 

          ดินแดนแห่งหนึ่งของโลกสีน้ำเงิน (Blue Planet) ใบนี้ เมื่อกว่า 60 ล้านปีมาแล้ว มีผืนแผ่นดิน 2 ผืน คือ ผืนแผ่นดินอินเดีย และผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เคลื่อนตัวเข้าหากัน ผลจากแรงปะทะ ทำให้แผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกยซ้อนทับกับผืนแผ่นดินอินเดีย เกิดแผ่นดินที่โป่งนูนขึ้นมาจากที่ราบ เราเรียกแผ่นดินที่ยื่นขึ้นมานี้ว่า ภูเขา
          เวลาผ่านมาเนิ่นนาน คู่ควบไปกับการพัฒนาการและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนภูเขา..
          ปัจจุบัน ด้วยมุมมองของนก เราสามารถเห็นผืนพรมเขียวสด ขึ้นปกคลุมดินแดนที่โป่งยื่นยกตัวจากพื้นราบ เราเรียกมันว่า ผืนป่า
          ผืนป่า เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่ความอัศจรรย์ของธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้ใต้ยอดของพรมสีเขียวนั้น มีความมหัศจรรย์มากมายปรากฏอยู่ในแง่มุมที่แตกต่าง
          มนุษย์เข้าไปค้นหาและใช้ประโยชน์จากอาณาจักรนั้นมากมาย โดยเฉพาะที่ความงามของเรื่องราวของสรรพชีวิตในผืนป่า และภาพแปลกตาทางภูมิลักษณ์ที่หลากหลาย
          แต่แง่มุมคุณค่าในความยิ่งใหญ่แห่งผืนป่าไม่ได้มีเพียงเท่านั้น เท่าที่มนุษย์ทั่วไปรู้จัก และต้องการเข้าไปค้นหา
          อีกมิติหนึ่งในความยิ่งใหญ่ ทั้งความชื้น หยดน้ำ และสายธารน้อยใหญ่ ที่ไหลรวมหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในที่แห่งนั้นให้คงอยู่ และส่วนหนึ่งของสายธารนั้น ยังเกื้อกูลถึงมนุษย์ในดินแดนที่ห่างอีกมาด้วยเช่นกัน...

          ชาวตะวันตกสามารถรู้ว่าแต่ละปีพวกเขาจะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมากน้อยแค่ไหน เพียงแค่ประเมินเบื้องต้นด้วยการดูหิมะบนยอดเขา ถ้าหิมะปกคลุมมาก แสดงว่าปีนี้น้ำจะมาก ถ้าหิมะน้อยน้ำก็จะน้อย เพราะประเทศทางตะวันตกอยู่ในเขตอบอุ่นแลเขตหนาว
          แต่ประเทศในเขตร้อนไม่ได้ใช้วิธีเช่นนั้น ประเทศเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย อยู่ในภูมิภาคของโลกที่ไม่มีหิมะ แต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเขตร้อน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละปีได้เป็นปัจจัยหนุนเสริมซึ่งกันและกันให้ประเทศในภูมิภาคนี้ มีป่า เรียกว่า ป่าฝนเขตร้อน  ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งด้านระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์และพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
          นี่คือสิ่งที่แตกต่าง ระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่ต่างกัน งานวิจัยได้ยืนยันว่า จากการสำรวจเมืองใหญ่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก พบว่า มีเมืองใหญ่กว่า 30 ประเทศ ต้องพึ่งพาระบบน้ำกินน้ำใช้ที่มีแหล่งที่มาจาก ป่าอนุรักษ์ หรือป่าธรรมชาติดั้งเดิม
          ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ส่งผ่านมาจากป่าธรรมชาติ
          ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น  ทั้งที่ในความเป็นจริง ประเทศในเขตร้อน ต่างได้รับอิทธิพลจากทะเล
                                                                                                                              อ่านต่อ